Denk nog eens aan mij…..

Denknogeensaanmij.nl

Denknogeensaanmij.nl is bedoeld u ten attenderen op onze mogelijkheden en u wellicht te adviseren in uw keuze. Sterker nog, wij hebben gemeend de mogelijkheden tastbaar te moeten maken, zodat u het kunt bekijken.

De dood is nl. een niet alledaags onderwerp. Recentelijk bent u geconfronteerd met dit afscheid, wellicht plotseling of u heeft het aan zien komen en toch ook weer niet.

Na het overlijden van een dierbare(n) komen er zoveel zaken op je af. Soms is nog niet alles besproken en uitgesproken en moet de tijd u en uw emotie in een rustiger vaarwater brengen. vaak wordt er weinig bij stilgestaan om de overledene(n) te gedenken. Wellicht bent u niet eens op de hoogte van de vele mogelijkheden die er zijn.

De as van uw dierbare(n) wordt verwerkt in een van onze mogelijkheden.
Wij hebben ook diverse mogelijkheden om uw geliefde huisdier te gedenken.

Denk er ook eens over na, om alles van te voren te regelen, geeft een heel rustig gevoel.

Komt u gerust eens langs of maak een afspraak met Denknogeensaanmij.nl.

Mocht u niet in staat zijn onze showroom te bezoeken dan kunt u ook een afspraak maken voor een bezoek bij u thuis zodat wij u specifieke wensen of eigen ontwerp rustig  kunnen bespreken.

denknogeensaanmij.nl